Omega 3 wywierają pozytywny wpływ na komponenty zespołu metabolicznego, takie jak gospodarka lipidowa, węglowodanowa i insulinooporność. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega 3 poprawiają profil lipidowy surowicy krwi poprzez nasilenie procesu β‑oksydacji kwasów tłuszczowych w wątrobie, wzrost aktywności lipazy lipoproteinowej, zmniejszenie frakcji VLDL‑cholesterolu oraz nieznaczne zwiększenie syntezy HDL‑cholesterolu.